Ako to funguje inde?
26.2.2013

Pozrime sa bližšie na zdravotný systém v Holandsku, ktorý je označovaný za jeden z najlepších na svete. Jeho hlavnou črtou je systém viacerých poisťovní a dlhoročná konkurencia, z ktorej má najväčší prospech práve poistenec.

9 dôvodov, prečo má Holandsko najlepšie zdravotníctvo na svete

  1. Kompromis vo financovaní zdravotníctva je vyvážený: poisťovne a doktori majú právo tvoriť primeraný zisk, ktorý ich motivuje vynakladať každý cent na pacienta tak, aby bol rýchlo a kvalitne vyliečený.

  2. Reforma z roku 2006 odstránila nefunkčný a neefektívny politický manažment zo zdravotného systému. Pri tvorbe systému ostali len odborníci - medicínski špecialisti, ktorí nastavili kvalitný systém liečby pri účinnej kontrole nákladov.

  3. Zdravotné poisťovne sú úplne oddelené od nemocníc a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: poisťovne kontrolujú korektné použitie financií u každého rovnako.

  4. 9 zdravotných poisťovní si konkuruje a prináša poistencom množstvo rôznych výhod.

  5. Poistenci sú zapojení do procesu rozhodovania o zdravotnej starostlivosti a do procesu vytvárania zdravotnej politiky.

  6. Holandsko má 160 centier primárnej starostlivosti s chirurgiou, otvorenou 24 hodín denne sedem dní v týždni. Týmto spôsobom je zabezpečená jednoduchá dostupnosť starostlivosti v celej krajine.

  7. Holandský pracujúci poistenec platí povinný odvod v priemernej výške 1 222 eur ročne a k tomu si vyberá balík pripoistenia podľa úrovne zdravotnej starostlivosti, ktorú požaduje. Vďaka tomuto systému adresných platieb je v Holandsku nulová korupcia.

  8. Platby za zdravotnú starostlivosť pre poskytovateľov sa odvíjajú od zrealizovaných výkonov.

  9. Poistenci sú pravidelne informovaní o výkonnosti jednotlivých nemocníc a nemocnice medzi sebou súťažia o pacientov v kvalite liečby.

Zdroj: Health Powerhouse, 2011