Súhlasíte s vyvlastnením súkromných zdravotných poisťovní? Vláda sa ešte stále nevzdala myšlienky mať "na výber" len štátnu ZP.