Liečbu budú preplácať ZP
Aktuality z médií
2.4.2017
Rádio Slovensko

Adela VAVRUŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Liečbu závislostí neplatičom budú aj naďalej preplácať zdravotné poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo usmernenie, ktorým túto liečbu definuje ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na ňu majú nárok aj neplatiči.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Problém vznikol po upozornení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zdravotným poisťovniam vyčítal, že neplatičom zdravotného poistenia preplácajú aj výkony, ktoré nie sú neodkladné. V tom čase to platilo aj pre liečbu závislosti od drog či alkoholu. Ministerstvo zdravotníctva sa v spolupráci s poisťovňami a Centrom pre liečbu drogových závislostí preto rozhodli zmeniť definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Minister Tomáš Drucker.

Tomáš DRUCKER, minister zdravotníctva SR /nom. Smer-SD/
--------------------
Pacienti, ktorí sú drogovo závislí, bola im diagnostikovaná psychiatrická diagnóza alebo boli v podstate súdom im nariadená liečenie a sú zároveň liečení, aby sme určili, čo je neodkladnou zdravotnou starostlivosťou. Určiť, že pokiaľ prebieha liečba, tak takáto typ liečby nie je neodkladnou zdravotnou starostlivosťou.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica upozorňoval, že neliečení závislí prinášajú spoločnosti oveľa vyššie škody, ako sú náklady na ich liečbu.

Ľubomír OKRUHLICA, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí
--------------------
U nás je každý štvrtý neplatič pre to úvodné štádium liečby, potom sa zamestnajú, potom začnú platiť, ale keď neprejdú cez tú prvú fázu, tak vlastne zostávajú niekde na ulici a pokračujú v užívaní. O mnoho väčšiu záťaž spôsobia tej spoločnosti. Pobyt vo výkone trestu vychádza desaťkrát viacej ako liečba.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Podľa ministra zdravotníctva ešte treba doriešiť otázku ako počas úvodnej fázy liečby zabezpečiť, aby nezamestnaní závislí neboli vyraďovaní z evidencie úradov práce. Erik Potocký, RTVS.