Na Slovensku chýbajú špecialisti. Hrozí, že nás nebude mať kto liečiť
Aktuality z médií
6.8.2015
Noviny.sk

BRATISLAVA - Asi o 5 rokov budú pacienti aj v hlavnom meste a jeho okolí ťažko hľadať niektorých lekárov špecialistov. Väčšina z nich je už pred dôchodkom a ich čakárne sú beznádejne preplnené. Vhodných lekárov tak často musia pacientom hľadať samotné VÚC-ečky. Samozrejme, neveľmi sa im to páči a preto žiadajú okamžité riešenie.

Bratislavský samosprávny kraj opakovane upozorňuje na nedostatok lekárov – špecialistov v regióne. A hoci zdravotné poisťovne garantujú naplnenosť minimálne siete špecialistov zväčša nad sto percent, zúfalí pacienti sa čoraz častejšie obracajú práve na župu, aby im našla odborného lekára.

"Opakovane sa stretávame s tým, že vyšší územný celok, odbor zdravotníctvo, začína suplovať funkciu zdravotných poisťovní, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti u špecialistov. Je to dlhodobý problém," priblížil lekár samosprávneho kraja MUDr. Valerián Potičný.

Pacienta neošetria

Ako dodal, pacient ktorý hľadá špecialistu, typu diabetológa, gastroenterológa, imunológa, buď vôbec nedostane u takého lekára termín, alebo mu povie, že ho vôbec neošetrí, alebo mu dá termín o dva mesiace, o tri mesiace, o štyri mesiace.