Neplatiči zdravotného poistenia a výkony
Aktuality z médií
2.4.2017
Rádio Slovensko

Juraj JEDINÁK, moderátor
--------------------
Zdravotné poisťovne budú naďalej preplácať liečbu závislostí aj neplatičom. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo usmernenie, ktorým takúto liečbu definuje ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nárok na ňu majú aj neplatiči.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Problém vznikol po upozornení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zdravotným poisťovniam vyčítal, že neplatičom zdravotného poistenia preplácajú aj výkony, ktoré nie sú neodkladné. V tom čase to platilo aj pre liečbu závislostí od drog, či alkoholu. Ministerstvo zdravotníctva s v spolupráci s poisťovňami a Centrom pre liečbu drogových závislostí preto rozhodli zmeniť definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Minister Tomáš Drucker.

Tomáš DRUCKER, minister zdravotníctva SR /nom. Smer-SD/
--------------------
Pacienti, ktorí sú drogovo závislí, bola im diagnostikovaná psychiatrická diagnóza alebo boli v podstate súdmi nariadené liečenie a sú zároveň liečení, aby sme určili, čo je neodkladnou zdravotnou starostlivosťou. Určiť, že pokiaľ prebieha liečba, tak takýto typ liečby je neodkladnou zdravotnou starostlivosťou.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica upozorňoval, že neliečení závislí prinášajú spoločnosti oveľa vyššie škody, ako sú náklady na ich liečbu.

Ľubomír OKRUHLICA, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí
--------------------
U nás je každý štvrtý neplatič. To je to úvodné štádium liečby. Potom sa zamestnajú, potom začnú platiť, ale keď neprejdú cez tú prvú fázu, tak vlastne zostávajú niekde na ulici a pokračujú v užívaní. Omnoho väčšiu záťaž spôsobia tej spoločnosti. Pobyt vo výkone trestu prichádza 10-krát viacej ako liečba.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Podľa ministra zdravotníctva ešte treba doriešiť otázku, ako počas úvodnej fázy liečby zabezpečiť, aby nezamestnaní závislí neboli vyraďovaní z evidencie úradov práce.

Tomáš DRUCKER, minister zdravotníctva SR /nom. Smer-SD/
--------------------
To znamená, aby nemuseli navštevovať počas nejakého obdobia, ale pokiaľ zdravotná poisťovňa vykáže Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že takémuto pacientovi alebo osobe je vykonávaná liečba, tak by mohlo po nejakú lehotu byť považované, ako keby navštívil ten úrad alebo teda substitúcia toho, to znamená, že ho nevyradia.

Erik POTOCKÝ, redaktor
--------------------
Vyradením z evidencie úradu práce totiž človek prestane byť poistencom štátu a začne mu vznikať dlh na zdravotnom poistení. Takíto neplatiči potom majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Erik Potocký, RTVS.